Graphic

30. july 2012 at 21:20 | Nikkie
Pravidlá používania mojej grafickej tvorby:

#001. Pri kopírovaní vždy uveď zdroj /mňa/.
#002. Moju grafickú tvorbu nevydávaj za svoju.
#003. Nič na mojej grafickej tvorbe neupravuj.
#004. Nepoužívaj časti z mojej tvorby v tvoj prospech.


Moja grafická tvorba:

>> Animations | Pohyblivé obrázky
>> Article pics | Obrázky do článkov
>> Blends | Koláž z obrázkov
>> Buttons | Klikacie ikonky
>> Labels | Nápisy napr. do článkov
>> Layouts | Voľné layouty pre vás, na stiahnutie
>> PNG | Obrázky bez pozadia, orezané fotky
>> PNG shapes | Orezané obrázky do rôznych tvarov
>> Separators | Dlhé, úzke obrázky oddeľujúce text
>> Signatures | Koláž obrázkov menšej veľkosti
>> Stamps | DA "známky"
>> Other | Čo sa mi inam nevošlo